Oppilaitosyhteistyö

Case: OSAO

Oulussa kehitettiin ammattiopistoihin höntsää hyödyntävä toimintamalli, joka edistää opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelumotivaatiota ja uraohjausta. Malli pilotoitiin ja arvioitiin Koulutuskuntayhtymä OSAO:lla.

OPPILAITOSYHTEISTYÖ

Case: Pieksämäki

Pieksämäellä kehitettiin ja vahvistettiin moniammatillisena yhteistyönä rakenteita höntsätoiminnan toteuttamiseksi oppilaitoksissa. Yhteistyökumppaneina hankkeen aikana olivat ammatilliset oppilaitokset Seurakuntaopisto ja Esedu sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Oppilaitosyhteistyö

Case: Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudun osahankkeessa pilotoitiin toimintamallia, jossa kohtautettiin kahden eri oppilaitoksen opiskelijoita. Toimintamallin muotoutuminen alkoi, kun Humanistisella ammattikorkeakoululla (HUMAK) oli tarve saada yhteisöpedagogiopiskelijoilleen ohjaamisen harjoittelupaikkoja. He lähestyivät hanketta tällä asialla.

Nuorten tapahtuma

Höntsä fest

Höntsä-Fest 3.10.2018 oli kaikille nuorille (16-25 -vuotiaat) avoin höntsäilytapahtuma, joka tarjosi mahdollisuuden päästä tutustumaan ja testailemaan erilaisia höntsäilylajeja hyvässä, rennossa ja leikkimielisessä ilmapiirissä.