Luovat menetelmät ja kokemusliikunta:

Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset: oppilaitoksissa, työpajoilla, ohjaamoissa, opettajat, kuraattorit, opinto-ohjaajat, nuoriso-ohjaajat, ryhmänohjaajat

Elämänhallinta-taidot

Menetelmäkokeilut ja kehittäminen

Menetelmäteoria

Harrasteohjaakoulutuksen osa-alueet:

Seuroissa ja yhdistyksissä nuoria ohjaavat lajin / taidon (esim. liikunta tai taide) osaajat

Osallistaminen ja innostaminen

Turvallisuus

Vuorovaikutus- ja tunnetaidot

Minä ohjaajana

Vertaisohjaajakoulutuksen osa-alueet:

Nuoret, jotka ohjaavat toisia nuoria (16-25 –vuotiaat)

Turvallisuus harrastusryhmässä

Osallistaminen ja innostaminen

Vuorovaikutus- ja tunnetaidot

Minä ohjaajana