Koulutusvideot

Esittely

Vuorovaikutus- ja tunnetaidot

 • Keskity ja kuuntele mitä toisella on sanottavana
 • Muista katsekontakti ja kehonkieli
 • Anna aikaa puhujalle, mutta osoita kiinnostusta myös tekemällä tarkentavia kysymyksiä
 • Sanoita kuulemaasi: esim. ”tarkoitatko että…”
 • Voit myös sanoittaa henkilön tunnetilaa, esim.: ”Vaikutat pettyneeltä”

Osallistaminen & innostaminen

 • Anna aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan
 • Kannusta ja innosta
 • Ohjaa keskustelun ja dialogin kautta
 • Vältä valmiita vastauksia
 • Ole enemmän rinnalla kuin yläpuolella
 • Huomaa pienet askeleet edistymisessä

Turvallisuustaidot

 • Kiinnitä huomiota onnistumisiin, älä virheisiin
 • Älä kajoa palautteessa osallistujan persoonaan
 • Anna riittävästi aikaa harjoitteisiin
 • Tarjoa tukea ja apua mutta osoita myös luottamusta osallistujaa kohtaan
 • Muista ryhmäyttäminen sekä prosessin alussa että sen aikana
 • Anna tilaa myös eriäville näkemyksille ja mielipiteille