Höntsäily oppilaitoksissa

Oppilaitoksessa voi höntsäillä koulupäivän aikana, jos oppilaitos järjestää höntsätoimintaa. Höntsätoiminta oppilaitoksessa voi olla:

  • Koulutetun aikuisen ohjaajan pitämä Höntsäklubi
  • Koulutetun nuoren vertaisohjaajan pitämä Höntsähetki.

Höntäklubeilla sisältönä on kokemusliikuntaa ja muuta luovaa toimintaa, johon on yhdistetty itsetuntemusta, uraohjausta, työelämätaitoja ja elämänhallinnan taitoja tukevia elementtejä. Höntsäillä voi ulkona, liikuntasalissa ja luokkatiloissa. Höntsäklubi toimii hyvin ryhmäytymisen tukena sekä opetuksen ja ohjauksen toiminnallistamisessa. Tässä verkkojulkaisussa on ohjaajille työkalupakki, josta löytyy sopivia harjoitteita.  

Höntsä Coach -vertaisohjaajakoulutuksen käynyt opiskelija voi ohjata Höntsähetkiä koulupäivän aikana esimerkiksi välitunneilla ja tauoilla. Höntsäily on myös hyvä keino piristää koulupäivää pitkien teoriatuntien yhteydessä. Kysykää opettajalta, voitteko käyttää tunnista pienen hetken höntsäilyyn. Lyhyt, toiminnallinen ja liikunnallinen hetki virkistää, ja höntsähetken jälkeen keskittyminen opiskeluun on helpompaa. Haluatko olla koulusi Höntsä Coach -vertaisohjaaja?

Lisätietoja kokemusliikunnasta ja ohjaajakoulutuksesta.