Open badge – virtuaaliset osaamismerkit

Höntsä – Silta eteenpäin -hankkeessa on kehitetty kaksi virtuaalista osaamismerkkiä. Osaamismerkit kuuluvat Nuorisoseurojen omaan merkkikavalkaadiin, sekä Mozilla-säätiön kehittämään digitaaliseen standardiin. Merkkien avulla voit osoittaa omaa osaamista, tietoa, taitoa ja asenteita todeksi. Mozillan osaamismerkeistä voit lukea lisää täältä.

Höntsä coach -koulutus, 1 op

Merkki myönnetään Höntsä coach –vertaisohjaajakoulutuksen käyneille. Koulutukseen osallistuja ei voi itsenäisesti hakea merkkiä, vaan se myönnetään kouluttajien kautta.

Koulutuksen ja digitaalisen osaamismerkin kuvaus:

Höntsä coach -koulutus (16 h) on kohdennettu 16-25 -vuotiaille nuorille. Koulutus ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin vaan sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet vertaisohjaajana toimimiseen. Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste.

#harrastus, #hyvinvointi, #nuoret #ohjaaminen, #osallisuus, #ryhmä, #vapaaehtoistyö

Merkin saaja on käynyt Höntsä coach -koulutuksen. Koulutuksen kantavia teemoja ovat osallisuus, yhdenvertaisuus, vuorovaikutus- ja tunnetaidot, turvallisuus- ja suunnitteluosaaminen sekä itsetuntemus.

Höntsä-vertaisohjaaja 1 op

Digitaalisen osaamismerkin kuvaus:

Höntsä vertaisohjaaja -merkki on kohdennettu 16-25 –vuotiaille nuorille, jotka ovat toimineet ohjaajana saman ikäisten toimintaryhmässä. Merkin laajuus on 1 opintopiste (16 h sisältäen ohjaamisen ja suunnittelun). Merkin hakijan on täytynyt ensin käydä Höntsä coach -vertaisohjaajakoulutus.

#harrastus, #hyvinvointi, #nuoret #ohjaaminen, #osallisuus, #ryhmä, #vapaaehtoistyö

Merkin suorittaja:

  • On toiminut nuorten (16-25 –vuotiaiden) vertaisohjaajana vähintään yhden toimintakauden (12 x 60 minuuttia) ajan.
  • Osaa suunnitella ja toteuttaa ryhmän kanssa toimintaa, jossa on huomioitu ryhmäläisten osallisuus ja turvallisuus.
  • On vuorovaikutustaitoinen.
  • Tunnistaa omat vahvuutensa.
  • Osaa reflektoida toimimistaan ohjaajana.

Kysy lisää osaamismerkeistä: harrastustoiminta(a)nuorisoseurat.fi