Case Pääkaupunkiseutu

Case Humak – höntsätoimintaa opiskelijoilta opiskelijoille

Pääkaupunkiseudun osahankkeessa pilotoitiin toimintamallia, jossa kohtautettiin kahden eri oppilaitoksen opiskelijoita. Toimintamallin muotoutuminen alkoi, kun Humanistisella ammattikorkeakoululla (HUMAK) oli tarve saada yhteisöpedagogiopiskelijoilleen ohjaamisen harjoittelupaikkoja. He lähestyivät hanketta tällä asialla. 

Samanaikaisesti hankkeessa oli yhteistyötä Ammattiopiston Liven kanssa. Yhdessä oppilaitosten edustajien kanssa sovimme seuraavanlaisen toimintamallin pilotoimisesta: Yhteisöpedagogiopiskelijat tulisivat ohjaamaan höntsätyyppistä liikuntaa Live-ammattioppilaitoksen VALMA-luokkalaisille. Nämä liikuntatuokiot hyväksiluettaisiin liikuntatunneiksi, joten niistä saisi myös opintopisteitä.

Hankkeen kouluttajat kävivät HUMAK:in kampuksella esittelemässä harjoittelumahdollisuutta. Esittelyn myötä mukaan tuli yhdeksän yhteisöpedagogiharjoittelijaa. Hanketyöntekijöiden tehtävänä oli kouluttaa harjoittelijat ohjaamista varten, toimia harjoittelijoille valmentajina (harjoittelun ohjaaminen) sekä koordinoida toimintaa oppilaitosten puoleen. Harjoittelijoille pidettiin kaksi kuuden tunnin koulutuskertaa, joiden sisältö vastasi harrasteohjaajien koulutuspakettia. Ammattiopisto Live valikoi VALMA-ryhmät, joille yhteisöpedagogiopiskelijat aloittivat pienryhmissä ohjaksien vetämisen. Yksi ohjaus kesti kerrallaan 2 x 45 minuuttia. 

Ohjauksien sisältöihin vaikuttivat harjoittelijoiden lajiosaamistaustat sekä ryhmien toiveet. Punaisena lankana ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa olivat turvallisten olosuhteiden luominen (sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen), onnistumisten kokemusten tarjoaminen sekä ryhmien osallistaminen. Harjoittelijat ottivat etukäteen selvää ryhmien luonteesta ja ryhmäläisten mahdollisista toiveista VALMA-ryhmän oman ohjaajan kautta. Toiveita kysyttiin myös ohjauskerroilla. 

Jokaisen ohjauskerran jälkeen harjoittelijat raportoivat lyhyesti harjoittelun ohjaajille eli hankkeen kouluttajille ohjauksen kulusta. Raportoinnin tarkoituksena oli selvittää, mikä oli mennyt hyvin ja missä olisi parannettavaa. Raportoinnin perustana olivat ohjaajien henkilökohtaiset kokemukset sekä osallistujien ja ryhmän omien ohjaajien palaute.

Ohjaukset jouduttiin keskeyttämään keväällä 2020 alkaneen koronavirusepidemian vuoksi. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä jatketaan Ammattiopisto Liven ja yhteisöpedagogiharjoittelijoiden kanssa syksyllä 2020. Tähän mennessä tapahtuneesta toiminnasta on rakennettu seuraava toimintakaavio. Mallia voi soveltaa myös muissa tapauksissa, esimerkiksi jos seura tai yhdistys haluaa markkinoida tai tuoda toimintaansa tunnetuksi paikallisen oppilaitoksen nuorille.