Case Pääkaupunkiseutu

Höntsätoimintaa opiskelijoilta opiskelijoille

Pääkaupunkiseudun osahankkeen yksi piloteista koski toimintamallia, jossa kohtautettiin kahden eri oppilaitoksen opiskelijoita. Toimintamallin muotoutuminen alkoi, kun Humanistisella ammattikorkeakoululla (HUMAK) oli tarve saada yhteisöpedagogiopiskelijoilleen harjoittelupaikkoja valmentava työote ja toimijuuden edistäminen –kurssin suorittamista varten. 

Samanaikaisesti hankkeessa oli yhteistyötä Ammattiopiston Liven kanssa. Yhdessä oppilaitosten edustajien kanssa sovittiin seuraavanlaisen toimintamallin pilotoimisesta: Yhteisöpedagogiopiskelijat ohjaisivat höntsätyyppistä liikuntaa Live-ammattioppilaitoksen VALMA-luokkalaisille. Nämä liikuntatuokiot hyväksiluettaisiin liikuntatunneiksi, joten osallistujat saisivat niistä myös opintopisteitä.

Hankkeen kouluttajat kävivät HUMAK:in kampuksella esittelemässä harjoittelumahdollisuutta. Esittelyn myötä mukaan tuli yhdeksän yhteisöpedagogiharjoittelijaa. Hanketyöntekijät kouluttivat harjoittelijat ohjaamista varten, toimivat harjoittelijoille valmentajina (harjoittelun ohjaaminen) sekä koordinoivat toimintaa oppilaitosten puoleen. Harjoittelijoille pidettiin kaksi kuuden tunnin koulutuskertaa, joiden sisältö vastasi harrasteohjaajien koulutuspakettia. Ammattiopisto Live valikoi VALMA-ryhmät, joille yhteisöpedagogiopiskelijat aloittivat pienryhmissä ohjaksien vetämisen. Yksi ohjaus kesti kerrallaan 2 x 45 minuuttia. 

Ohjauksien sisältöihin vaikuttivat harjoittelijoiden lajiosaamistaustat sekä ryhmien toiveet. Punaisena lankana ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa olivat turvallisten olosuhteiden luominen (sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen), onnistumisten kokemusten tarjoaminen sekä ryhmien osallistaminen. Harjoittelijat ottivat etukäteen selvää ryhmien luonteesta ja ryhmäläisten mahdollisista toiveista VALMA-ryhmän oman ohjaajan kautta. Toiveita kysyttiin myös ohjauskerroilla. 

Jokaisen ohjauskerran jälkeen harjoittelijat raportoivat lyhyesti harjoittelun ohjaajille eli hankkeen kouluttajille ohjauksen kulusta. Raportoinnin tarkoituksena oli selvittää, mikä oli mennyt hyvin ja missä olisi parannettavaa. Raportointi perustui ohjaajien henkilökohtaisiin kokemuksiin sekä osallistujien ja ryhmän omien ohjaajien palautteisiin.

Hyvin alkanut yhteistyö jouduttiin keskeyttämään keväällä 2020 alkaneen koronavirusepidemian vuoksi. Pilotoitu toiminta on kuvattu myös oheen liitetyssä kaaviossa. Yhteistyömallia voi soveltaa esimerkiksi seura- ja yhdistystoiminaan: Seura/yhdistys voi olla kiinnostunut markkinoimaan toimintaansa paikallisen oppilaitoksen nuorille tai houkutelemaan ohjaajaopiskelijoita seuraan harjoitteluun.

Lisämateriaalia seuran näkökulmaan löydät täältä.