Nelikenttäarvio

Ryhmän koko

4-20

Kesto (min)

10

Välineet

kynä ja paperia

Lähde

Muokattu Lasten ja Nuorten säätiön Taidot elämään coach-koulutuksesta.

Ohje:

Tässä harjoituksessa on tarkoitus pohtia omaa ohjaajuutta, sen vahvuuksineen ja kehityskohteineen. Harjoitus tehdään liikkuen ja seisten. Ohjaaja sanoo vuorollaan yhden kysymyksen/väittämän ja neljä vastausvaihtoehtoa. Kukin niistä sijaitsee eri nurkassa/kohdassa tilaa. Ohjaajan annettua kysymyksen/väittämän vastausvaihtoehdot, jokainen liikkuu tilassa sinne, missä hänen vastauksensa sijaitsee. Kaikkien osallistujien valittua vastauksensa, keskustellaan valinnoista yhdessä. Esimerkkikysymyksiä:

  • Mikä on suurin vahvuutesi ohjaajana: Ohjaajakokemus, innokkuus, halu oppia uutta, lajiosaaminen.
  • Minkälainen ohjaaja koet olevasi: autoritäärinen, kaverillinen, innostava, järjestelmällinen.
  • Mikä on mielestäsi suurin kehityskohteesi ohjaajana: ohjaajakokemus, innostaminen, esillä olo tai lajiosaaminen.
  • Mikä on mielestäsi tärkeintä ohjaajuudessa: itsevarmuus, harrastus/lajitaidon osaaminen, esiintymistaito, vuorovaikutustaidot.