Esteiden ylitys

Ryhmän koko

1 +

Kesto (min)

5 +

Välineet

Ulkoa löytyvät esineet. Kaikenlaiset tilat.

Ohje:

Katsele ympärillesi ja etsi sopivan korkuisia esineitä, joiden yli on turvallista hypätä. Voit tehdä esineistä sopivan radan, jonka jokainen osallistuja käy vuorollaan läpi. Tähän voi lisätä tulevaissuussuuntautuneisuuden harjoittamista esim. niin, että valitut esteet kuvaisivat jotain tulevaisuudessa olevaa, yhdessä nimettyä haastetta, kuten opiskelemaan tai töihin hakeutumista. Konkreettisesti kokeillen esteiden korkeus voi todellistua ja keinoja asian eteenpäin viemiseksi voi löytyä ratkaisukeskeisesti.