Elämänteatteri

Ryhmän koko

1 – 20

Kesto (min)

15 – 30

Välineet

Kortteja tai kuvia erilaisista hahmoista/tilanteista

Ohje:

Jako noin 4 henkilön ryhmiin. Pienryhmät valitsevat yhden kortin, johon keksivät jonkin mahdollisen haasteen elämässä. Tämän jälkeen ryhmät esittävät tilanteen toisille esim. pantomiimina tai vuorosanoin. Muu ryhmä arvaa, mistä on kyse ja keksii ratkaisuja haasteen voittamiseksi. Esitystä voidaan jatkaa niin, että haastavata tilanteesta päästään pois.